Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

ROK 2018

 zarządzenie nr 02/2018 z dnia 8.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 zarządzenie nr 03/2018 z dnia 9.01.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 zarządzenie nr 06/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie Regulaminie wycieczki / imprezy szkolnej 

 zarządzenie nr 07/2018 z dnia 1.03.2018 w sprawie Procedury postępowania w przypadku przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu

 zarządzenie nr 08/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 19/2018 z dnia 22.06.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania wobec uczniów w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej

ROK 2017

 zarządzenie nr 08/2017 z dnia 5.05.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 13/2017 z dnia 13.06.2017w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 zarządzenie nr 20/2017 z dnia 11.09.2017w sprawie zasad korzystania ze stołówki ...

 zarządzenie nr 23/2017 z dnia 26.10.2017w sprawie zadawania uczniom zadania domowego

ROK 2016

 zarządzenie nr 02/2016 z dnia 19.01.2016 w sprawie wprowadzenia rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej  oraz instrukcji o prowadzeniu i zakresie działania składnicy akt 

 zarządzenie nr 07/2016 z dnia 22.03.2016 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

 zarządzenie nr 23/2016 z dnia 28.11.2016 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej" z załącznikiem 

 zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8.12.2016 w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń szkolnych 

ROK 2015

 zarządzenie nr 03/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami"

 zarządzenie nr 04/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w "Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"

 zarządzenie nr 07/2015 z dnia 05.03.2015 w sprawie dokonania dodatkowego wpisu (PESEL) na legitymacjach szkolnych

 zarządzenie nr 11/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie procedury uzyskania karty rowerowej 

 zarządzenie nr 12/2015 z dnia 02.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 20/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w „POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH”

ROK 2014

 zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie zasad korzystania ze stołówki i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki w stołówce

 zarządzenie nr 6/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 7/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie zmiany w "Zasadach (regulaminie) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro"

 zarządzenie nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 zarządzenie nr 17/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

ROK 2013

zarządzenie nr 1/2013 z dnia 2.01.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych

zarządzenie nr 2/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

zarządzenie nr 3/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 4/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”

zarządzenie nr 5/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”

zarządzenie nr 6/2013 z dnia 17.01.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej

zarządzenie nr 7/2013 z dnia 04.02.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczki / imprezy szkolnej

 zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie wprowadzenia Zasad (regulaminu) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro

zarządzenie nr 10/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"

zarządzenie nr 11/2013 z dnia 7.06.2013 w sprawie zmian w "Regulaminie świetlicy" oraz wprowadzeniu "Regulaminu przyjęcia ucznia do świetlicy szkonej"

 zarządzenie nr 12/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 13/2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"

zarządzenie nr 14/2013 z dnia 2.09.2013 w sprawie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju