Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

PROGRAMY I PROJEKTY

OBECNIE REALIZOWANE

Eksperci programowania 

Nie truj sąsiada 

Swego nie znacie 

Zielona pracownia 

Akademia piłki siatkowej 

Owoce w szkole 

E-Twinning 

ZAKOŃCZONE

Planeta Energii 

Edukacja bez barier 

Śląskie bajki i legendy 

Bo warto pamiętać 

Podróż za jeden uśmiech 

Różnorodność w(śród) nas 

Książki naszych marzeń 

Mistrzowie kodowania 

WF z Klasą 

Przygotowani na szóstkę 

Comenius 2013-15 

Comenius 

Realizowane zadania

Eksperci programowanie w podregionie rybnickim

Nauka programowania staje się właśnie stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji. Projekt „Eksperci programowania…” wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Projekty „Eksperci Programowania” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych i organizacyjnych szkół.

Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.


Nie truj sąsiada w ramach kampani pt. „Gmina z dobrą energią!”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu pt. "Nie truj sasiada". Wedłu raportu Światowej Organizacji Zdrowia nasz region należy do obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie. Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza.

Strona kampanii informacyjnej 

Popularyzujemy tematykę w gazetce szkolnej nr 47/02/17 oraz 48/03/17 

Rozmawiamy o problemie z władzami gminy 

Organizujemy wiosenny korowód 

Ponownie w Urzędzie Gminy 

Spotkanie z kominiarzem 

Zmniejszenie zużycia opału - spotanie z "budowlańcem" 

Nie ma śmieci - są surwoce 

W Raciborzu o odnawialnych źródłach energii 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wsród rodziców  

Teatrzyk cieni 

Z wizytą w KWK Jankowice i Elwktrociepłowni

Podsumowanie akcji  

Zakończenie z sukcesem 


Zielona pracownia

UTWORZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

Tytuł zadania: „Odkrywcy leśnych skarbów”
Koszt całości zadania: 21 799,39 zł
Kwota dofinansowania: 17 439,51 zł
Wkład własny gminy: 4 359,88 zł w tym 2 739,00 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”
Numer umowy o dofinansowanie: 136/2016/75/EE/ap/D

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyła pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Odkrywcy leśnych talentów” obejmował utworzenie szkolnej ekopracowni poprzez wyposażenie jej nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na zasobach ekopracowni.

Powstała ekopracowanie wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez zakup wyposażenia pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 6 godzin lekcyjnych czyli 30 godzin. Będą się w niej odbywać

  • lekcje przyrody (18 godzin tygodniowo),
  • lekcje z innych przedmiotów (10),
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego (2 godziny) oraz Koła Ekologicznego prowadzonego z Ramienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny dla uczniów klas IV-VI podczas których realizować się będzie tematykę związaną z ekologią (2 godziny),
  • prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, dziadków, spotkań z ciekawymi ludźmi (zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych osób),
  • wystawy przygotowane przez uczniów pod okiem nauczyciela przyrody będą cennym źródłem informacji dla uczniów klas I - III, wzbogacą ich wiedzę o środowisku (w dowolnym czasie i liczbie).

Zdjęcia z uroczystości wręczenia dyplomów, z samej pracowni i uroczystego otwarcia zanjdziesz w aktualnościach 

Na podstawowych zajęciach z przyrody uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej i płyt załączonych do podręczników. Jakość obrazu jest wysoka, ekran duży, więc prezentacje budzą zainteresowanie. Od kiedy posiadamy tablicę, wykorzystujemy ją podczas konkursów. Nie drukujemy testów oszczędzając papier a jedynie wyświetlamy zadania, co okazuje się być atrakcyjniejszą formą dla ucznia. Wykorzystaliśmy ten sposób pracy podczas zespołowych zmagań przyrodniczo-matematycznych w trakcie Otwarcia Ekopracowni, podczas Szkolnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego oraz Konkursu o tytuł Mistrza Ekologii. Wykorzystujemy ją również do prezentacji zdjęć z wycieczek ekologicznych oraz krajoznawczych. Możemy wówczas podzielić się wrażeniami i wiedzą z pozostałymi uczniami szkoły.

Zobacz zdjęcia 

Bardzo obleganym stanowiskiem pracy jest stół z mikroskopem stereoskopowym. Obraz nie tak mocno powiększony, bo zaledwie 2-4 razy, ale za to przestrzenny, więc robi wrażenie. Oglądamy glebę, minerały, owady.

Zobacz zdjęcia 

Radością dla uczniów jest przebywanie, obserwacja i opieka nad zwierzętami w klasie. Otrzymaliśmy środki na zakup nowych akwariów.

Zobacz zdjęcia 

Uczniowie w ramach Koła Ekologicznego poznają oraz modelują z gliny plastycznej okazy ze świata zwierząt. Przedmiotem zainteresowania uczniów były mięczaki, gady oraz płazy. Po ich wykonaniu prace zostały wyeksponowane w gablotach i odtąd będą cenną pomocą dydaktyczną, ale i dekoracją.

Zobacz zdjęcia 

Poznawanie przyrody na łonie natury umożliwiają głównie obserwacje, w tym roku szkolnym wyjątkowo dokładne, gdyż otrzymaliśmy w ramach Konkursu Zielona Pracownia 3 szt. lornetek. Jak przyjemnie obserwować krajobraz, w tym ptaki prezentują zdjęcia.

Zobacz zdjęcia 

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. „Ekologiczny autobus” z członkami Szkolnego Koła Ekologicznego oraz Koła Ekologicznego POPP Czerwionka-Leszczyny, udał się na pierwszą w tym roku wyprawę do ŚOB w Mikołowie. Poznaliśmy nowoczesne Centrum Edukacyjne ŚOB, jego najbliższe otoczenie oraz 14 - sto metrową wieżę widokową, z której przy pomocy lornetek mogliśmy obserwować i podziwiać krajobraz Śląska. Za pośrednictwem Wydziału Edukacji ŚOB uczniowie skorzystali z zajęć terenowych przygotowanych przez instruktorów zielonego survivalu: ak można w praktyce wykorzystać dobra natury na potrzeby człowieka np. jak prostymi sposobami rozniecić ogień, jak umiejętnie korzystać z noży, jak pozyskać wodę, rozpoznać rośliny nadające się do jedzenia. Kolejną wyjątkową atrakcją dla uczniów była plenerowa wystawa fotograficzna „Tajemniczy świat owadów”.

Zobacz szczegóły i zdjęcia 


Akademia piłki siatkowej

Nasza Szkoła oficjalnie została członkiem Akademii

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. goście z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wybitni sportowcy: Arkadiusz Terlecki i Mariusz Prudel, dyrektorzy 16 szkół, nauczyciele z tych szkół oraz zarząd TS Volley Rybnik.

Celem Rybnickiej Akademii Siatkówki jest realizacja nowoczesnego programu szkoleniowego zmierzającego do podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zabawę w sport, a najbardziej utalentowanym młodym siatkarzom zapewnienie profesjonalnego, optymalnego procesu szkoleniowego. W efekcie każdy uczestnik programu będzie sprawniejszy, zdrowszy i nabędzie umiejętności współpracy w grupie, a każdy talent będzie miał możliwość rozwoju do poziomu mistrzostwa sportowego zgodnie ze swoimi predyspozycjami psycho-motorycznymi na kolejnych etapach szkolenia siatkarskiego.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia na www.rybnik.com.pl

Zobacz Rybnicki Program Informacyjny www.youyube.com


Owoce w szkole

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzezzwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Opis, kącik zdrowia, gry online znajdziesz pod adresem www.owocewszkole.org

Nasze działania w ramach projektu:

Przeczytsaj tekst umieszczony w aktualnościach »»» 

Pascal Brodnicki przygotowuje zdrowe śniadanie do szkoły / pracy 

Owocowo-warzywne spotkanie z Gospodyniami 

Prelekcja o zdrowym odżywianiu 

Owocowy Bal karnawałowy 

Udział w monkursie TESCO dla szkół  

Owocowy dzień w szkole 


E-Twinning

Przystąpiliśmy do programu: 100 projects from trash to treasure. Program polega na wykonaniu różnych rzeczy z odpadów np. z rolek po papierze toaletowym czy starych butelkach. Program realizowany jest na technice i kole technicznym, gdzie dzieci wykonują różne ozdoby recyklingowe: śnieżynki z papieru toaletowego czy też butelki ozdabiane metodą decoupagu. Wykonane prace zostaną sfotografowane i umieszczone na wspólnym blogu.
Do programu należą także szkoły z takich krajów jak: Grecja, Rumunia, Estonia, Szwecja, Bułgaria, Litwa, Turcja.

Link do bloga projektu z prezentacjami ze wszystkich szkół http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Link do strony z krótką prezentacja naszej szkoły http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie kartek wielkanocnych ze szkołami w Wielkiej Brytanii (Bury), Litwy (Alytus) i Grecji (Hellas).