Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

”MIARĄ TWOJEGO CZŁOWIECZEŃSTWA JEST WIELKOŚĆ TWOJEJ TROSKI O DRUGIEGO CZŁOWIEKA”

Ks. M. Maliński

Pedagog szkolny:
p. Anna Szymura

Godziny pracy

 

Psycholog szkolny:
p. Honorata Maciończyk

Godziny pracy

Poniedziałek   Poniedziałek
8.00 - 14.30
8.00 - 8.45 zajęcia korekc-komp
8.55 - 9.40 zajęcia korekc-komp
12.50 - 13.45 zajęcia korekc-komp
13.45 - 14.30 zajęcia korekc-komp
  8.00 – 12.00
8.00 - 8.45 zajęcia korekc-komp
11.50 - 12.35 terapia
Wtorek   Wtorek
8.00 - 15.30
11.50 - 12.35 zajęcia korekc-komp
12.50 - 13.35 zajęcia korekc-komp
14.45 - 15.20 zajęcia korekc-komp
  8.00 – 15.00
8.55 - 9.40 zajęcia korekc-komp
12.50 - 13.35 terapia indywidualna
13.45 - 14.30 zajęcia korekc-komp
Środa   Środa
08.00 - 13.35
8.00 - 9.30 konsultacje dla rodziców
11.50 - 12.35 program edukacyjny „Moje Emocje”
12.50 - 13.35 zajęcia korekc-komp
  8.00 – 13.30
8.00 - 8.45 zajęcia korekc-komp
8.55 - 9.40 zajęcia korekc-komp
10.45 -11.30 terapia indywidualna
12..50 - 13.35 terapia indywidualna (co 2 tygodnie)
13.45 - 14.30 zajęcia korekc-komp
Czwartek   Czwartek
8.00 - 11.30   8.00 – 12.00
8.00 - 8.45 zajęcia korekc-komp
10.45 -11.30 indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe
Piątek   Piątek
08.00 - 12.30 13.30 - 14.30
8.00 - 8.45 zajęcia korekc-komp
11.50 - 12.35 zajęcia korekc-komp
12.50 - 13.35 zajęcia korekc-komp
13.45 - 14.30 zajęcia korekc-komp
  8.00 – 13.30
8.00 - 8.45 zajęcia ogólnorozwojowe
11.50 -12.35 zajęcia korekc-komp
13.45 - 14.30 zajęcia korekc-komp

Poza powyższymi godzinami istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania w innym terminie.

 

Relacja z realizacji programów:

„Moje emocje. Klasa 1" 

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” 

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” 

„TRZYMAJ FORMĘ” 

 

Wszystkim zainteresowanym, a szczególnie rodzicom i nauczycielom polecam przeczytanie:

Podstawowe potrzeby dziecka 

Poradnik dla Rodziców "Jak kochać i wymagać" 

Adresy i telefony instytucji wspomagających Rodzinę 

Mój plan pracy na rok szkolny 2015/2016 

 

EDUKACJA ANTYTYTONIOWA DLA UCZNIÓW KLAS I- III
„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYTYTONIOWEJ INICJOWANY PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ WE WSPÓLPRACY Z RESORTEM EDUKACJI

CELE PROGRAMU:

 • Poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwie oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

ZAJĘCIA POPROWADZĄ WYCHOWAWCY KLAS I- III

PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 1. POZNAJEMY SIĘ BLIŻEJ
 2. LABOLATORIUM CIAŁA
 3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE”
 4. ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
 5. UWIERZ W SIEBIE

ZAJĘCIA POPROWADZĄ WYCHOWAWCY KLAS IV-VI

 

 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”
DOTYCZĄCY PROMOWANIA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚI FIZYCZNEJ

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

CELE PROGRAMU:

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

Podejmowanie aktywności – promowanie zdrowego stylu życia

 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny
 • zachęcanie do udziału w zajęciach SKS
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcie profilaktyczne dotyczące choroby alkoholowej
 • profilaktyka antynikotynowa
 • środki uzależniające – skutki i przyczyny uzależnienie
 • udział w spektaklach profilaktycznych
 • pogadanki na temat: anoreksji, bulimii, zasad zdrowego żywienia
 • zajęcia z panią pielęgniarką
 • gry i zabawy rekreacyjno - sportowe, wycieczki
 • przeprowadzenie w klasach badań BMI - celem jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała
 • udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych
 • Indeksy Sprawności Fizycznej
 • zajęcia kulinarne z panią kucharką
 • konkurs plastyczny „Piramida Zdrowia”

Koordynatorem programów jest pedagog szkolny