Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Jesteśmy Szkołą z Misją

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:

  1. Silnie osadzoną w środowisku lokalnym
  2. Nastawioną na współpracę między uczniami a nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; między rodzicami a szkołą; między władzami lokalnymi a szkołą
  3. Przygotowującą uczniów do permanentnego kształcenia
  4. Nastawioną na wszechstronny rozwój każdego ucznia
  5. Wyrabiającą poczucie przynależności ucznia do kraju i Europy
  6. Uczącą przywiązania do tradycji i współczesności swojego regionuhttp://www.iconarchive.com
  7. Uczącą zachowań prozdrowotnych i prorodzinnych

 oraz z Wizją

WIZJA SZKOŁY

Wychowujemy ucznia dbającego o swój własny rozwój, czerpiącego radość z nauki i poznawania „nowego”, przywiązanego do tradycji i współczesności swojego regionu, wrażliwego na piękno, zafascynowanego ochroną przyrody i otwartego na świat. W naszej szkole istotnym celem jest integralny rozwój nauczyciela i ucznia. Tylko nauczyciel, który sam podejmuje stały wysiłek własnego rozwoju intelektualnego i duchowego jest w stanie kształcić osobowość młodego człowieka.