Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej


„Szkoła ma miarę XXIw”
Erasmus + KA1

Głównym celem naszego projektu jest wdrożenie innowacji pedagogicznej CLIL - nauka przedmiotów z elementami języków obcych. Ta nowoczesna i innowacyjna forma nauczania umożliwi uczniom swobodne posługiwanie się językiem obcym. W projekcie udział bierze sześciu nauczycieli różnych przedmiotów, jednakże wpływ projektu będzie znacznie szerszy, gdyż po zakończeniu każdego z kursów nauczyciele będą się dzielić zdobytym doświadczeniem i wiedzą na konferencjach rady pedagogicznej, warsztatach, lekcjach otwartych. Uczestnicy projektu to nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, biologii, chemii, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego. Mamy nadzieję, że kursy zagraniczne, w których udział będą brać nasi nauczyciele pomogą nam nie tylko w podniesieniu jakości nauki języków obcych, ale również w indywidualizacji nauczania oraz jak największego zaangażowania wszystkich uczniów w proces dydaktyczny. Wspólne nauczanie uczniów słabych i mocnych może się udać tylko wtedy, gdy nauczyciele będą dysponować odpowiednimi umiejętnościami, a spektrum metod dopasowane zostanie do poszczególnych grup uczniów.

Koordynator projektu:
Beata Nogły

Uczestnicy projektu:
Danuta Kaszyca
Magdalena Szulik
Dominika Chamera
Anna Karpińska
Kinga Szaboń

Harmonogram kursów:

Kinga Szaboń - "Applying non-formal education in schools and adult education" – Włochy, listopad 2016 
Beata Nogły - "Best Practices. Benchmarking" – Finlandia/ Estonia, kwiecień 2017 
Danuta Kaszyca i Dominika Chamera - "CLIL for teachers who would like to teach subjects in English" – Irlandia, marzec 2018 
Magdalena Szulik - "Disover CLIL and its benefits" -Włochy, listopad 2017 
Anna Karpińska - "Disover CLIL and its benefits" – Niemcy, kwiecień 2018 

Wszystkie wydarzenia opisywane są na Facebooku 


Program Erasmus+
Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

Tytuł projektu: "Internationalisation Management in School"

Strona projektu 

Czas trwania: 01.09.2017 – 30.11.2019

szkoły partnerskie: Comenius College - Rotterdam (Holandia)
LPP Sainte Marie de Saint Sernin - Toulouse (Francja)
Panevezys Rozynas progymnasium – Panevezys (Litwa)
IES Cesar Manrique - Arrecife (Lanzarotte, Hiszpania)
St. Dominic High School - Sint Maarten
SP im. Stanisława Staszica – Jankowice (Polska)

Celem projektu jest by wszystkie szkoły biorące w nim udział nabrały międzynarodowego wymiaru nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale nawet po jego zakończeniu. Chcemy by tolerancja i otwartość, którą zaszczepimy w naszych uczniach pozostała w nich na zawsze. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Europie (podziały, ksenofobia) chcemy sprawić by w nasze szkoły nabrały międzynarodowego wymiaru i nie poddały się pesymistycznym nastrojom. Chcemy wypracować postawy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, które zaprocentują w przyszłości i pomogą nam stworzyć bezpieczną i tolerancyjną Europę. Jednocześnie będziemy pielęgnować nasze tradycje i z dumą je prezentować. Chcemy by temat internacjonalizmu pojawiał się we wszystkich klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Tak więc, nawet jeśli jakaś klasa nie będzie brała bezpośredniego udziału w projekcie to grupa projektowa stworzy ćwiczenia i materiały, które będzie można wykorzystać we wszystkich klasach.
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli unikalną możliwość pracy w międzynarodowych grupach, wyjazdów i pozyskania dokumentu Europass. Nauczyciele będą mieli szansę wymiany doświadczeń i nowatorskich metod nauczania.

Grupa projektowa:
Beata Nogły (koordynator)
Paulina Karpińska
Magdalena Szulik
Anna Karpińska

 Wszystkie działania opisywane są również na "projektowym" FB 

Harmonogram prac

09 – 12 październik 2017 - spotkanie organizacyjne koordynatorów w Holandii 
październik 2017 – styczeń 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (temat przewodni bohaterowie lokalni i superbohaterowie; tworzenie komiksu, krzyżówek, puzzli, scenariuszy lekcji, itp)  komiks  w wersji elektronicznej 

21-27 styczeń 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich w Polsce (praca w międzynarodowych grupach, tworzenie plakatów, warsztaty, zajęcia integracyjne)  i opis w aktualnościach 

styczeń 2018 – kwiecień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem; temat przewodni - muzyka klasyczna, ludowa i współczesna w krajach partnerskich 

22-28 kwietnia 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Lanzarotte 

kwiecień 2018 – wrzesień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

wrzesień 2018 - spotkanie koordynatorów w celu ewaluacji dotychczasowych działań na Litwie

wrzesień 2018 – grudzień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

grudzień 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich we Francji

grudzień 2018 – kwiecień 2019 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

kwiecień 2019 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Sint Maarten

kwiecień 2019 – wrzesień 2019 - spotkanie koordynatorów w celu podsumowania projektu w Holandii

wrzesień 2019 – listopad 2019 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (zebranie produktów końcowych, podsumowanie projektu)

Regulamin uczestnictwa w projekcie Erasmus+ "Internationalisation Management in School" i udziału w wyjazdach 

OPIS DZIAŁAŃ

Międzynarodowe spotkanie projektowe w szkole partnerskiej w Rotterdamie

W dniach 09-12.10.2017. w szkole partnerskiej w Rotterdamie odbyło się spotkanie koordynatorów mające na celu ustalenie szczegółów projektu „Internationalisation Management in Schools”. Obecni byli przedstawiciele wszystkich szkół z wyjątkiem szkoły z Sint Maarten (szkoła została mocno zniszczona przez huragan Irma).

Główne ustalenia:

 1. Zmiana harmonogramu mobilności (w kwietniu 2018 miał odbyć się wyjazd do szkoły na Sint Maarten jednakże z powodu zniszczeń, które poczynił huragan Irma, spotkanie zostało przeniesione na kwiecień 2019)
 2. Wszystkie szkoły wypracują Internationalization policy at schools czyli politykę internacjonalizacji w szkole
 3. Nawiązaliśmy kontakt ze studentką z Holandii, która będzie nas wpierać, pomagać, monitorować, a jednocześnie zdobywać doświadczenie
 4. Przez pierwsze miesiące tematem przewodnim projektu będą bohaterzy, tzn. każda ze szkół wybierze lokalnego/ krajowego bohatera oraz superbohatera, których następnie opisze. Szkoły wymienią się opisami bohaterów i na podstawie tych informacji tworzone będą rożnego rodzaju produkty, ćwiczenia np. krzyżówki, puzzle, scenariusze lekcji itp.
 5. Wspólnie stworzymy komiks, w którym wystąpią wszyscy wybrani przez nas bohaterzy. Komiks zacznie tworzyć Polska, następnie przekaże go kolejnym szkołom by one mogły poopisywać dalszą część historii
 6. Na spotkaniu w Polsce, które odbędzie się styczniu 2018 uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli dotyczących tworzenia plakatów za pomocą aplikacji i stron internetowych. Następnie uczniowie w międzynarodowych grupach będą sami tworzyć plakaty, które zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej. Tematyką ww. plakatów będą również bohaterzy. W trakcie ww. spotkania odbędzie się prezentacja wszystkich produktów, które powstaną do tej pory
 7. Szkoła z Polski i szkoła z Lanzarotte będzie pracować nad trzema mniejszymi projektami, których koordynatorami będą nauczyciele sztuki, języka niemieckiego i wychowania fizycznego z tych szkół
 8. Szkoła z Polski przygotuje kalendarz świąt i wolnych dni we wszystkich państwach oraz listę stron i aplikacji ułatwiających pracę nad projektem

kliknij

Ustalenia po spotkaniu koordynatorów w trakcie wizyty w Polsce 22-26.01.2018

Ustalenie tematów na kolejny okres projektu – muzyka (tradycyjna i ulubiona)

 1. Koordynator ze szkoły z Francji odchodzi ze szkoły w październiku 2018.
 2. Spotkanie na Litwie odbędzie się 22 – 25.09.2018
 3. Szkoły, które nie skończyły pracy nad bohaterami, będą ją kontynuować.
 4. Szkoła z Sint Maarten jest w projekcie, ale nie będzie brała udziału w mobilnościach w tym roku szkolnym.
 5. Wszystkie szkoły podały ilu uczniów pojedzie do szkoły partnerskiej na Lanzarote.
 6. Data spotkania w Francji została ustalona na 10 – 14.12. 2018
 7. Problem – Francja chce zabrać 18 letnią młodzież na Lanzarote, szkoła na Lanzarote nie może przyjąć takiej młodzieży. Trzeba znaleźć rozwiązanie.
 8. Przygotowanie i podpisanie kart obecności.
 9. Wszystkie szkoły pracują nad międzynarodową polityką, rezultaty rozstaną przedstawione na spotkaniu na Lanzarote.
 10. Wszystkie szkoły wyślą opisy bohaterów koordynatorce z Polski, by mogła przygotować pytania do tekstów.
 11. Broszurka ze spotkania w Polsce zostanie przygotowana przez szkołę Litewską.
 12. Koordynator z Holandii napisze notatkę do prasy i prześle pozostałym by mogli przetłumaczyć i opublikować w lokalnych gazetach.
 13.  Rezultaty ze spotkania w Polsce:
  • zdjęcia z zajęć integracyjnych
  • krzyżówki z imionami
  • plakaty prezentujące państwa partnerskie
  • notatki z lekcji angielskiego i niemieckiego oraz z zajęć z Kahoot
  • gry terenowe w szkole i Rybiku
  • prezentacje z wizyty w Krakowie i Wieliczce
  • plakaty przygotowane w trakcie warsztatów
  • zdjęcia z sesji fotograficznej
 14. Wideo rozmowa z Sinatra Rouse ze szkoły partnerskiej na Sint Marteen, by była na bieżąco z ustaleniami podjętymi w trakcie spotkania w Polsce.
Zobacz

 

Działania od stycznia do kwietnia 2018

W okresie od stycznia do kwietnia młodzież ze wszystkich szkół partnerskich pracowała nad prezentacjami mającymi na celu przedstawienie muzyki klasycznej, ludowej oraz nowoczesnej z każdego kraju. Na spotkaniu projektowym w szkole partnerskiej na Lanzarote uczniowie chwalili się swoim dorobkiem kulturowym. Oto linki do prezentacji przygotowanych przez naszą szkołę:
https://www.youtube.com/watch?v=Vl7apH7qq-s
https://www.youtube.com/watch?v=Cv4zJkxU5Kg
https://www.youtube.com/watch?v=SEJY7Co59nU

Ponadto każda ze szkół śpiewała nagrywała tradycyjne piosenki szkół partnerskich. Filmiki do obejrzenie na projektowym facebooku