Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Egzamin gimnazjalny

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące egzaminu:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Ważne, najbliższe terminy:

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2017 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

Deklaracja do pobrania 

Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 18 stycznia 2018 r., pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię, które upoważniają do dostosowania warunków lub form egzaminu, rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2017 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Istotne informacje dla ucznia 

Plik zawiera informacje dotyczące:

  • harmonogramu EGZAMINU
  • terminu ogłoszenia wyników i wydania zaświadczeń
  • struktury EGZAMINU
  • przebiegu EGZAMINU

Pobierz te informacje