Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Zakończył się projekt Szkoła na miarę XXI w

W maju tego roku zakończył się dwuletni projekt Erasmus+ KA1 „Szkoła na miarę XXI w”.

Celem projektu było wprowadzenie metod i form pracy z uczniem, które pomogą zarówno słabym jak i zdolnym uczniom w optymalizacji procesu uczenia się.

Jednym z najważniejszych działań, dzięki któremu udało nam się osiągnąć ten cel to innowacja pedagogiczna polegająca na wprowadzeniu metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe. Część lekcji biologii, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego prowadzona jest tą metodą. Ponadto na lekcjach języka angielskiego realizowana jest innowacja „CLIL is cool!” polegającą na realizacji tematów zawartych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów np. chemii, geografii czy historii na lekcjach języka angielskiego.

Przygotowaliśmy także grę Dobble o tematyce biologicznej, która może być wykorzystana na lekcjach biologii oraz jakiegokolwiek języka obcego.

Wprowadzenie opisanych zmian było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki pozyskanym funduszom nauczyciele mogli podnieść swoje kompetencje językowe, udoskonalić warsztat pracy na kursach zagranicznych i zakupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Innowacje sprawiły, że lekcje stały się ciekawą formą zdobywania wiedzy oraz zmotywowały uczniów do nauki.

Projekt się zakończył my jednak nie spoczywamy na laurach, wygraliśmy kolejny projekt Erasmus+ KA1 i złożyliśmy wniosek aplikacyjny w programie Erasmus+ KA2, zaczęliśmy także pracę nad wnioskiem Polsko-Litewskiej Współpracy Młodzieży. Informacje dotyczące projektu można znaleźć również na Facebook'u.

Beata Nogły

Galeria zdjęć

Powrót